Publikationer

Ett urval av vetenskapliga artiklar relaterade till behandling av senor från 2005 och senare finns under Engelska versionen.   

 

© Copyright 2013 Alfredson Tendon Clinic AB