Publikationer

Ett urval av vetenskapliga artiklar relaterade till behandling av senor från 2005 och senare finns under Engelska versionen.